Tehnike upotrebe mašte u svrhu kreiranja onog što želimo da se manifestira u našem životu.