Vježbe svjesnog disanja, obnavljanje energije dahom u svrhu postizanja pozitivnog djelovanja na fizičko i mentalno zdravlje